orgalife-product
کینوا
198000 تومان

کینـوا سرشـار از ویتامیـن‌ها و مواد معدنـی اسـت و پروتئیـن، فیبــر و چربـی‌هـای سالــمِ بیشتـری نسبت بـه سایـر غـلات دارد. کینــوا را می‌توان پُخت و بعنوان جایگزین برنج استفاده کرد یا در انواع سالادها مصرف نمود، همچنین از آن آرد تهیه کرد و در پخـتِ انواع نان و شیرینیِ فاقد گلوتن استفاده کــرد.